top of page
calculadora

ÀREA COMPTABLE

La gestió de la comptabilitat de l'empresa és una àrea rellevant que mereix una atenció i dedicació especial, alhora que requereix d'uns coneixements complicats de gestionar . Es per això que oferim a les empreses un servei fiscal-comptable integral. Els serveis que oferim en aquesta àrea son els següents:

  • Assessorament i seguiment comptable

  • Gestió de la comptabilitat 

  • Previsions de tesoreria

  • Anàlisi i planificació comptable

  • Tancament comptable i assessorament

  • Representació davant d'inspeccions tributàries i requeriments

  • Confecció i presentació de declaracions tributàries periòdiques

  • Confecció i presentació de l'Impost de Societats

  • Confecció i presentació de Llibres Comptables i Comptes Anuals davant el Registre Mercantil

Per saber més sobre aquesta àrea, contacta directament:
Àrea Comptable: Servicios
bottom of page