top of page
Image by Josh Appel

​ÀREA FISCAL

L'impacte dels impostos en teu negoci és un factor rellevant a tenir en compte. Des de l'area fiscal, vetllem per a que el teu negoci gaudeixi d'una fiscalitat justa. Els serveis que oferim son:

  • Assessorament fiscal en l'inici de la teva activitat

  • Estudi i preparació de declaracions d'impostos tirmestrals i anuals

          - Declaracions d' IVA 

          - Declaració anual d'operacions                                              amb terceres persones

          - Declaracions de Retencions de Lloguer

          - Pagaments a compte d' IRPF

  • Confecció de llibres-registre d'ingressos i despeses

  • Declaració de la renda i patrimoni

  • Càlculs i simulacions d'impacte d'operacions mercantils en la declaració de la renda

  • Representació davant l'Agència Tributària durant processos d'inspecció fiscal, requeriments i d'altres gestions.

  • Assessorament fiscal integral

Per saber més sobre aquesta àrea, contacta directament:
Àrea Fiscal: Servicios
bottom of page