top of page
Revisar el texto en un documento

ÀREA JURÍDICA - MERCANTIL

L'àrea jurídica i mercantil engloba molts aspectes de la nostra vida quotidiana, ja sigui a nivell particular o a nivell empresarial. Per tal d'obtenir-ne un bon rendiment, és important estar ben assessorats en aquestes gestions.

A nivell particular oferim:

  • Tràmits de compravendes

  • Confecció i redacció de contractes de lloguer i d'arres

  • Gestió d'herències, donacions i succesions, així com la liquidació dels corresponents impostos.

  • Gestions vàries davant el Registre Civil i de la Propietat

  • Gestions davant l'Oficina de Patents i Marques

  • Altres gestions davant les Administracions Públiques i Organismes Tributaris

I a nivell empresarial:

  • Constitució de societats mercantils i civils

  • Constitució de comunitats de béns, associacions, cooperatives...

  • Modificacions estatutàries

  • Preparació de convocatòries de Juntes Generals 

Àrea jurídica - mercantil: Service
bottom of page