top of page
Firma

ÀREA LABORAL

Som conscients de la importància de les persones en món de l'empresa, i és per això que els oferim un servei integral en la gestió del personal de la seva empresa. Els serveis que oferim tant per particulars com empreses son els següents:

  • Assessorament complert en l'àmbit laboral i de contractació

  • Confecció de nòmines i butlletins de cotització de la Seguretat Social

  • Confecció de contractes de treball així com l'aplicació del Conveni Col·lectiu corresponent

  • Preparació i presentació IRPF treballadors

  • Tràmits davant la Mútua d'Accidents i la Seguretat Social

  • Representació i defensa davant d'Inspecció Laboral

  • Tramitació d'Expedients de Regulació d'Ocupació (E.R.O)

  • Tràmits d'alta, baixa o modificació d'autònoms

  • Tràmits per accedir a prestacions de jubilació i invalidesa, així com càlculs previs

  • Tràmits de sol·licitud i de capitalització d'atur

Àrea Laboral: Servicios
bottom of page